Pausas

Pausa 1. 2007. 55x150cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 2. 2007. 45x150cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 21. 2011. 75x200cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 18. 2009. 60x150cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 17. 2009. 63x200cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 3. 2008. 52x150cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 8. 2008. 40x180cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 20. 2009. 47x100cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 26. 2011. 90x135cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 23. 2011. 100x100cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 22. 2011. 90X137cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6
Pausa 24. 2011. 100x100cm. Impresión Inkjet sobre papel Hahnemühle. Edición de 6